Syksyllä 2018 KPKO osallistuu valtakunnalliseen TAIDETESTAAJAT-hankkeeseen. Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittaman sekä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoiman hankkeen kautta maan kaikki 8.-luokkalaiset saavat nauttia kulttuurielämyksistä. 
Lisää tietoa: www.taidetestaajat.fi.
Hösten 2018 deltar MÖK i det nationella KONSTTESTARNA-projektet. Genom projektet, som är finansierat av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden samt koordinerat av Förbundet för Barnkulturcenter, får landets alla 8:eklassister uppleva och utvärdera konstevenemang. 
Mera info: www.konsttestarna.fi.

Taidetestaajat

KPKO osallistuu myös keväällä 2019 Suomen kulttuurirahaston Taidetestaajat-projektiin konsertoiden 14.3.2019 Ylivieskan Akustiikka-salissa kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. KPKO on mukana myös kauden 19/20 Taidetestaajissa, muun muassa 4.10.2019 konserteilla Kokkolan Snellman-salissa.

Lisää tietoa: www.taidetestaajat.fi
 

 

 

 

MÖK deltar fr.o.m. hösten 2018  i det nationella KONSTTESTARNA-projektet. Genom projektet, som är finansierat av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden samt koordinerat av Förbundet för Barnkulturcenter, får landets alla 8:eklassister uppleva och utvärdera konstevenemang. År 2019 står konserter på tur den 14.3 i Akustiikka-salen i Ylivieska under ledning av Eero Lehtimäki, MÖK fortsätter även säsongen 2019/2020 i samma projekt, då bl.a. med konserter i Snellmanssalen den 4.10.2019.

Mera info: www.konsttestarna.fi